Makten över maten lanserar:

FN:s deklaration för Bönders och lantarbetares rättigheter, på svenska

FN:s deklaration för Bönders och lantarbetares rättigheter

Svenska

I december 2018 antog FNs generalförsamling deklarationen om rättigheter för bönder och andra som arbetar på landsbygden. En deklaration som ska skydda världens landsbygdsbefolkning och respektera, skydda och uppfylla deras rättigheter.

Utan bönder hungrar världen

Hälften av världens befolkning är bönder, fiskare, pastoralister, och urfolk. De producerar det mesta av maten vi äter idag och gör det på ett sätt som bevarar världens biologiska mångfald. Trots deras centrala roll för mänsklighetens överlevnad tillhör dom de mest utsatta för hunger och fattigdom i världen. Många saknar trygga arbetsvillkor och tillgång till sjukvård. De saknar även kontroll över viktiga naturresurser som mark, vatten och fröer och utsätts för våld i sin kamp mot klimatförändringar och miljöförstörelse.

Matsuveränitet är nyckeln till framtiden

Översättningen av FN deklarationen är vår insats för en omställning till matsuveränitet både i Sverige och i resten av världen – rätten att bestämma över hur maten produceras och konsumeras. Matsuveränitet är nyckeln till framtiden och agroekologi är centralt för denna omställning. Matsuveränitet sätter bönder, urfolk och lantarbetare, och deras rättigheter i centrum.