Om nätverket

Nätverket Makten över maten samlar småbrukar-, solidaritets-, miljö- och människorättsorganisationer som samarbetar för att sprida information om – och skapa opinion för – matsuveränitet.

Medlemsorganisationer